Logo

Ekonomiutbildningar på
distans

Se filmen

OM EKONOMIUTBILDNING.SE

 

Xpectum AB står bakom ekonomiutbildning.se. Vi är ett utbildningsföretag med över 20 års erfarenhet av ekonomiutbildningar på distans. Xpectum är lokaliserat i Åre där vi har huvudkontor. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer runtom i Sverige. Ekonomiutbildningar är fokus för ekonomiutbildning.se men vi har även andra utbildningar i vår katalog, se xpectum.se.

 

Utbildningarna är utvecklade efter genomarbetade pedagogiska modeller och vi utnyttjar det digitala mediets fördelar så att flera sinnen stimuleras i inlärningsprocessen. Våra mentorer och medietekniker utgör det kunskapskapital som är grunden för utbildningarnas kvalitet. Xpectum är sedan länge medlem i Almega utbildningsföretagen som garanterar utbildningens kvalitet. Läs mer om oss på xpectum.se.

Så jobbar vi

Våra ekonomiutbildningar och kurser är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller. Upplägget lutar sig mot de fyra hörnstenarna: Datorstöd, Personlig handledning, Flexibilitet och Repetition.

DATORSTÖD

Det interaktiva lärande som du bedriver underlättas av att studiematerial och stödfunktioner finns på Internet och i din dator.

FLEXIBILITET

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när och var det passar dig bäst.

PERSONLIG HANDLEDNING

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke genom hela utbildningen.

REPETITION

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar.

Kontakta oss

XPECTUM AB

Kurortsvägen 20 837 51 ÅRE

TELEFON

+46 647 - 501 11

KVALITETSGRANSKNING

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.