Logo

Kompetensutveckla dig
och din personal

Se filmen

DISTANSUTBILDNINGAR

 

Våra utbildningar är helt på distans och oberoende av tid och rum, du kan studera när du vill, var du vill och i din egen takt. Fördelen med den stora flexibiliteten är att man även som heltidsarbetande har möjlighet att följa utbildningen.
Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar.

 

Övningarna görs både direkt i datorn men även i övningshäften och inlämningsuppgifter. För att göra utbildningen underhållande och effektiv utnyttjar vi det digitala mediets fördelar för att stimulera så många sinnen som möjligt i inlärningsprocessen. Teorin presenteras med filmer, animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp. Som förkunskaper rekommenderar vi gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå.

Så jobbar vi

Utbildningen är uppbyggd i modulform där varje lektion motsvarar en akademisk lektion som innehåller föreläsningar, kompendiematerial, praktiska övningar och ett avslutande test eller inlämningsuppgifter. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. I några utbildningar har du möjlighet att certifiera dig.

KURSSTART

Några få dagar efter att du anmält dig till ett utbildningsprogram eller en kurs erhåller du studiematerial och får tillgång till en personlig handledare. Kurser och utbildningar kan sedan påbörjas omgående.

HANDLEDARE

Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Ett flertal av dem medverkar också personligen i utbildningarna. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida. Där hittar du även sammanställningar över dina genomgångna kurser med inlämningsuppgifter, resultat mm.

KURSSTRUKTUR

I våra interaktiva utbildningar, var sig det är online eller på annat media, hittar du alltid en huvudmeny där du får en överblick över innehållet. Du navigerar enkelt genom föreläsningar, övningar, tester, ordlistor, index, hjälp mm. Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

INLÄMNINGSUPPGIFTER

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter som rättas av din handledare. Med studiematerialet och din handledare som stöd löser du inlämningsuppgifterna. När du lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått dem godkända får du ett välförtjänat intyg. Det är ett bevis på att du genomgått och tillgodogjort dig ett utbildningsprogram eller en kurs.

PROV ONLINE

Vissa kurser avslutas med ett online-prov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester samt känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet via Internet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet erhåller du ett kursbetyg.

CERTIFIERING

Om du ytterligare vill befästa dina kunskaper kan du avsluta våra certifieringsprogram med en skriftlig examination. Examinationen görs på av oss anvisad plats och under kontrollerade former. När examinationen är godkänd erhåller du ett certifieringsintyg som visar att du uppnått en viss kunskapsnivå. Certifiering sker i samarbete med FAR-akademin vilket borgar för en hög kvalitet kopplat till näringslivets krav.

CERTIFIERING

En certifiering garanterar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Certifiering sker i samarbete med FAR-akademin vilket borgar för en hög kvalitet kopplat till näringslivets krav.

UTBILDNINGSTRAPPAN

Genom vårt upplägg med certifieringsutbildningar kan du enkelt bygga på din kunskap och nå högre certifieringsnivåer. Du tillgodoräknar dig den utbildning du redan har genomfört hos oss och kompletterar endast med det som krävs för att nå nästa steg. Om du är Certifierad Ekonomiassistent kan du enkelt gå vidare och uppgradera dig till Certifierad Redovisningsekonom för att sedan ta steget till Certifierad Styr- & Redovisningsekonom. Kontakta oss om du vill uppgradera eller om du vill veta mer.