Logo

Certifierad Företagsekonom

Se filmen
Produktbild
Se alla kurser

Uppgradering Certifierad Företagsekonom, styrred

7 000,00 kr(8 750,00 kr inklusive moms.)

Köp

Vill du veta mer?

Uppgradering Certifierad Företagsekonom, styrred

Uppgraderingen är en möjlighet att ta steget vidare till certifierad styr- och redovisningsekonom. Du tillgodoräknar dig de blocken som ingår i certifierad redovisningsassistent och behöver bara läsa de kompletterande blocken.

En omfattande distansutbildning i företagsekonomi där kursmomenten marknadsföring, organisation, ekonomisk styrning, redovisning samt juridik ingår. Den vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna. Utbildningen ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi, med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser.   Du får direkt användningsbars kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Kursinnehåll

Organisation

 • Mål och strategier
 • Organisationslära
 • Organisationsformer
 • Företagskultur
 • Ledarskap
 • Administration

Marknadsföring & Försäljning

 • Affärsidé och strategier
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Försäljning

Strategisk Marknadsföring

 • Planeringens grundprinciper
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda

Studieomfattning

Motsvarar ca 10-12 veckors heltidsstudier, beräknas på 40 timmars arbetsvecka. Kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera. Studeras utifrån individuell studieplan.

Förkunskaper

Certifierad styr- och redovisningsekonom.

Stödfunktioner

Personlig handledning.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i ungefär hälften av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare.
Webbtentamen i övriga moment i utbildningsprogrammet.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på av oss utsedd plats i Sverige. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation. I vissa moment ingår referenslitteratur: Ledning & Organisation, Hållbar Marknadskommunikation, Sociala Medier.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Adobe Flash 8-spelare. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

 • Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.
 • Ekonomer i företag som vill utvecklas för att få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor.
 • Säljare, marknadsförare som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade uppgifter.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad företagsekonomi på postgymnasial nivå.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

Våra kursdeltagare tycker

”Har upplevt xpectums distansutbildning mycket positivt! Arbetsmaterialet är informativt och pedagogiskt upplagt, dessutom har jag haft möjlighet att självständigt studera hemifrån i precis den takt som jag haft tid till. Även om jag tidigare haft en ganska bra koll på inom ämnet känner jag, att jag med hjälp av dessa 10 veckorsansträngning, kunnat täppa igen de flesta av de hål jag haft för att kunna göra ett fullgott ekonomiarbete.

Sven-Arne Staxäng
Är nu hotellägare, har läst Certifierad Företagsekonom

”Utbildningen är uppbyggt på ett bra och lärorikt sätt. Det blandade materialet ger en variation i lärandet. Där finns också bra kunskapstester, så att man kan kolla sig själv efter ett genomgånget kapitel. Man har också tillgång till en kurssida på Internet, där man har möjlighet att kommunicera med en handledare. Man har ett helt år på sig att göra färdigt kursen, och inga fasta inlämningsdatum är satta, vilket ger ett väldigt fritt studerande. Sammanfattningsvis, ett väldigt bra upplägg när det gäller distansutbildning.”

Linda Westberg
Jobbar nu som ekonomiansvarig, har läst Certifierad Företagsekonom

xpectum AB är medlem i Almega Utbildningsföretagen, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”Har upplevt xpectums distansutbildning mycket positivt! Arbetsmaterialet är informativt och pedagogiskt upplagt, dessutom har jag haft möjlighet att självständigt studera hemifrån i precis den takt som jag haft tid till. Även om jag tidigare haft en ganska bra koll på inom ämnet känner jag, att jag med hjälp av dessa 10 veckorsansträngning, kunnat täppa igen de flesta av de hål jag haft för att kunna göra ett fullgott ekonomiarbete.

Sven-Arne Staxäng
Är nu hotellägare, har läst Certifierad Företagsekonom

”Utbildningen är uppbyggt på ett bra och lärorikt sätt. Det blandade materialet ger en variation i lärandet. Där finns också bra kunskapstester, så att man kan kolla sig själv efter ett genomgånget kapitel. Man har också tillgång till en kurssida på Internet, där man har möjlighet att kommunicera med en handledare. Man har ett helt år på sig att göra färdigt kursen, och inga fasta inlämningsdatum är satta, vilket ger ett väldigt fritt studerande. Sammanfattningsvis, ett väldigt bra upplägg när det gäller distansutbildning.”

Linda Westberg
Jobbar nu som ekonomiansvarig, har läst Certifierad Företagsekonom