Logo
Se filmen
Produktbild
Se alla kurser

Räkenskapsanalys

5 700,00 kr(7 125,00 kr inklusive moms.)

Köp

Vill du veta mer?

Räkenskapsanalys

Du lär dig vad du kan utläsa ur ekonomiska rapporter (årsredovisningar, bokslut, resoluta och balansräkningar mm) och hur du kan göra de uppgifterna till användbar information. Du får göra ekonomiska analyser av informationen som finns i årsbokslut och årsredovisningar. Stor vikt läggs vid att titta på sambandet mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen. Vi tittar på vad balansräkning, resultaträkning, nyckeltal mm är för något.

Du får göra beräkningar av nyckeltal och göra nyckeltalsanalyser. Kursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument. I kursen Räkenskapsanalys varvas teori med praktisk ekonomisk analys. Kursen innehåller olika sorters övningar samt datorsimuleringar som syftar till att ge svar på frågan ”Vad händer om…”

Kursinnehåll

  • Redovisningslagstiftning
  • Årsbokslutets innehåll
  • Årsredovisningens innehåll
  • Nyckeltalsberäkningar
  • Nyckeltalsanalys
  • Datorsimuleringar

Studieomfattning

Motsvarar ca 2-3 dagars heltidsstudier, kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 6 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper inhämtat på annat håll.

Stödfunktioner

Mailsupport via din personliga handledare.

Examination

I kursen ingår fyra obligatoriska inlämningsuppgifter som examination. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare. Efter godkänd uppgift erhålls ett kursintyg.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial, faktahäfte och skriftlig dokumentation.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

  • Personer i företag som ska ta del av och tolka ekonomiska rapporter.
  • Ekonomichefer och revisorer som vill utvecklas för att kunna analysera företags räkenskaper.
  • Övriga som vill skaffa sig kunskaper om ekonomisk analys med hjälp av simuleringar.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

Våra kursdeltagare tycker

”Läste utbildningen för att friska upp mina kunskaper. Bra och relevant utbildning.
Informationen presenteras på ett pedagogiskt och underhållande sätt. ”

Roger Hendriksson
Jobbar nu som ekonomichef, har läst Räkenskapsanalys

”Kanske inte en utbildning som jag har direkt nytta av i mitt dagliga arbete. Jag valde den för att få lite bättre koll på ekonomiskrapportering. Jag uppskattar upplägget och snabb handledning. ”

Osian Fredriksson
Jobbar nu som junior konsult, har läst Räkenskapsanalys

xpectum AB är medlem i Almega Utbildningsföretagen, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”Läste utbildningen för att friska upp mina kunskaper. Bra och relevant utbildning.
Informationen presenteras på ett pedagogiskt och underhållande sätt. ”

Roger Hendriksson
Jobbar nu som ekonomichef, har läst Räkenskapsanalys

”Kanske inte en utbildning som jag har direkt nytta av i mitt dagliga arbete. Jag valde den för att få lite bättre koll på ekonomiskrapportering. Jag uppskattar upplägget och snabb handledning. ”

Osian Fredriksson
Jobbar nu som junior konsult, har läst Räkenskapsanalys