Logo
Se filmen
Produktbild
Se alla kurser

Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

27 900,00 kr(34 875,00 kr inklusive moms.)

Köp

Vill du veta mer?

Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

Du blir redovisningsekonom med inriktning mot ekonomistyrning och kommer behärska allt från den löpande bokföringen till årsbokslut samt analys-, kostnads- och prissättningsfrågor. En distansutbildning i ekonomi för dig som vill jobba i en controller funktion.

Du lär dig först de ekonomiska strömningarna i ett företag och hur du kan effektivisera den ekonomiska styrningen. Bokslut, budget, investeringsbeslut, prissättningsfrågor, kostnadskontroll, och finansieringsbeslut är bara några av de områden du kommer att kunna hantera.

Därutöver får du en introduktion till affärsjuridiken som bl a berör associationsformer, avtal, köprättsliga och avtalsmässiga faktorer. Utbildningen gör att du kan ta ansvar för många av företagets controlling relaterade frågor.
Certifieringen sker i samarbete med FAR.

Kursinnehåll

Ekonomistyrning

 • Kalkylering & Prissättning
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

Redovisning – från grunder till årsbokslut

 • Ekonomiska grundbegrepp.
 • Vanliga affärshändelser.
 • Mervärdesskatt.
 • Faktura, reskontra.
 • Bokföring i praktiken.
 • Leverentörsreskontra.
 • Kundreskontra.
 • Avstämningar.
 • Bokföring av inköp och försäljning.
 • Personals lön, soc avg och skatt.
 • Avskrivningar.
 • Periodiseringar.
 • Enkelt bokslut.
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

 • Redovisningslagstiftning.
 • Årsbokslutets innehåll.
 • Årsredovisningens innehåll.
 • Nyckeltalsberäkningar.
 • Nyckeltalsanalys.
 • Datorsimuleringar.

Avtalsrätt och köprätt

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

Fordringsrätt

 • Vad händer vid utebliven eller sen betalning?
 • Avtalsklausuler
 • Säkra betalningar, en sammanfattning

Associationsrätt

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m?
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m.
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

Studieomfattning

Motsvarar ca 10 veckors heltidsstudier, beräknas på 40 timmars arbetsvecka. Kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera. Studeras utifrån individuell studieplan.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå rekommenderas. alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt.

Stödfunktioner

Personlig handledare.

Examination

Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår:
Inlämningsuppgifter i flera av momenten. Uppgifterna bedöms av din personliga handledare.
Webbtentamen i utbildningsprogrammet.

Certifiering

För att erhålla certifieringen för utbildningen krävs dessutom en skriven och godkänd salstentamen som genomförs under ordnade former på av oss utsedd plats i Sverige. Som grund för detta gäller att du klarat av alla delmomenten och erhållit ett kursintyg. Du bokar denna tentamen i samband med att du genomfört kursen. Priset per examinationstillfälle är 1800:- exkl. moms.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäfte (.pdf)

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

 • Du som vill ta dig an en controller funktion.
 • Ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter.
 • Personer som vill starta eller som driver eget företag som vill utveckla sina kunskaper inom ekonomistyrningsområdet mot ökad lönsamhet.
 • Övriga som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om bokföring, bokslut och företagsbeskattning på postgymnasial nivå.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

Våra kursdeltagare tycker

”Det var första gången jag prövade på distan utbildning, men efter den här utbildningen kommer jag att fortsätta med det i framtiden också, visst kräver det självdisciplin, men ger en stor frihet att kunna planera studierna själv.”

Eva Doxrot
Jobbar nu som redovisningskonsult, har läst Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

”Jag tyckte att kursen var givande och lärorik. Det var bra upplagt med material, inlämningsuppgifter och prov. Om jag hade frågor om något så fick jag snabba svar av handledaren.”

Marie Svensson
Jobbar nu som ekonomiansvarig, har läst Certifierad Styr- och redovisningsekonom

xpectum AB är medlem i Almega Utbildningsföretagen, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”Det var första gången jag prövade på distan utbildning, men efter den här utbildningen kommer jag att fortsätta med det i framtiden också, visst kräver det självdisciplin, men ger en stor frihet att kunna planera studierna själv.”

Eva Doxrot
Jobbar nu som redovisningskonsult, har läst Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

”Jag tyckte att kursen var givande och lärorik. Det var bra upplagt med material, inlämningsuppgifter och prov. Om jag hade frågor om något så fick jag snabba svar av handledaren.”

Marie Svensson
Jobbar nu som ekonomiansvarig, har läst Certifierad Styr- och redovisningsekonom