Logo
Se filmen
Produktbild
Se alla kurser

Certifierad Marknadsekonom

25 900,00 kr(32 375,00 kr inklusive moms.)

Köp

Vill du veta mer?

Certifierad Marknadsekonom

En omfattande marknadsföringsutbildning på distans som ger dig en djupare förståelse för marknadsföring. Vi tittar på allt från marknadsföring och försäljning till juridik och ekonomistyrning. Allt för att du ska få en totalförståelse för marknadsföringen.

Kursen inleds med grundläggande marknadsföring där vi tittar på hur hot och möjligheter ska analyseras, vilka yttre förutsättningar som finns i form av olika marknader samt konsument- och producentmarknadsföring. Vi får lära oss hur modeller kan appliceras inom de olika områdena. Du får också en hel del kunskaper i försäljning.

CSR, Corporate social responsibility, handlar om hur ett hållbart tänkande bidrar till ökad lönsamhet. Digital marknadsföring är också en viktig ingrediens i dagens marknadsmix som vi tar upp.

Med denna baskunskap går du vidare till nästa steg i utbildningen, där konkreta marknadsverktyg hjälper dig att utforma en strategisk marknadsplan. Här analyseras branschers lönsamhet, företags konkurrensposition, produkters och affärsområdens marknads- och konkurrensförmåga samt hur kundmarknaden värderar och uppfattar företagets position. Försäljningsprocessen behandlas, där lyfts en hel del konkreta tips, för att bedriva effektiv försäljning, fram. Kunskaper om ekonomiska styrhjälpmedel ger den viktiga kopplingen mellan kund, marknad och lönsamhet.

I juridikavsnitten belyses köprättsliga situationer och vad som gäller för att säkra ett företags kommersiella budskap.

Certifikat Marknadsekonom är en effektiv distansutbildning som du läser på den tid och plats som passar dig bäst.

 

Kursinnehåll

Marknadsföring & Försäljning

 • Affärsidé och strategier
 • Yttre förutsättningar
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Digital marknadsföring
 • Försäljning

Strategisk Marknadsföring

 • Strategisk planering
 • Analysverktyg
 • Marknadsplanen
 • Din egen verktygslåda

Corporate Social Responsibility

 • Ekonomiskt ansvarstagande
 • Miljömässigt ansvarstagande
 • Socialt ansvarstagande
 • Etiskt ansvarstagande

Avtalsrätt och köprätt

 • När är ett avtal slutit
 • Vem ska du avtala med
 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal

Marknadsrätt

 • Det kommersiella budskapet
 • Upphovsrätt och förfoganderätt
 • Det kommersiella budskapets innehåll
 • Vilseledande marknadsföring
 • Begreppet rea
 • Felaktig angivet pris
 • Förpackningsproblematik
 • Renomésnyltning
 • Förväxlingsrisk

Räkenskapsanalys och lönsamhetsbedömning

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Ekonomistyrning

 • Kalkylering & Prissättning
 • Budgetering
 • Finansiering
 • Investeringsberäkning
 • Internredovisning
 • Årsbokslutets innehåll

Studieomfattning

Motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Du har 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå alternativt kunskaper förvärvade på annat sätt rekommenderas.

Stödfunktioner

Mailsupport direkt av din personliga handledare.

Examination

Som grund för kursintyg, godkännande på genomförd utbildning ingår:
Webbtentamen i olika moment samt ett flertal inlämningsuppgifter som bedöms av din personliga handledare.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial samt faktahäfte (.pdf).
Kurslitteratur: Hållbar marknadskommunikation, CSR i praktiken.

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

 • Försäljare, ekonomer, marknadsassistenter, projektledare och egenföretagare som vill utvecklas för att bli duktigare i sina roller och få ökad förståelse för marknadförings- och försäljningsprocesserna.
 • Du som vill jobba med att med marknadsföring, omvärldsanalyser och marknadsstrategier.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper om försäljning och marknadsföring på postgymnasial nivå.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

Våra kursdeltagare tycker

”Allt var mycket bra tycker jag. Pedagogiskt fungerade upplägget och det interaktiva kursmaterialet utmärkt och det var lätt att hänga med i kursmodulerna. Nivån var stegrande vilket är bra. Min personliga studiesida var ett bra hjälpmedel där man bl a kommunicerade med handledarna på ett enkelt sätt. Det var lätt att ställa frågor och skicka in uppgifter. Handledarna var mycket bra och upplevdes kunniga.”

Peter Fransson
Jobbar nu som försäljningschef, har läst Certifierad Marknadsekonom

”Utbildningen gav mig det jag var ute efter. Jag känner mig tryggare i min roll. Flexibiliteten var en förutsättning eftersom jag har arbetat heltid under utbildningen. Många sena kväller men det var det värt.”

Angelica Söderberg
Jobbar nu som marknadsansvarig, har läst Certifierad Marknadsekonom

xpectum AB är medlem i Almega Utbildningsföretagen, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”Allt var mycket bra tycker jag. Pedagogiskt fungerade upplägget och det interaktiva kursmaterialet utmärkt och det var lätt att hänga med i kursmodulerna. Nivån var stegrande vilket är bra. Min personliga studiesida var ett bra hjälpmedel där man bl a kommunicerade med handledarna på ett enkelt sätt. Det var lätt att ställa frågor och skicka in uppgifter. Handledarna var mycket bra och upplevdes kunniga.”

Peter Fransson
Jobbar nu som försäljningschef, har läst Certifierad Marknadsekonom

”Utbildningen gav mig det jag var ute efter. Jag känner mig tryggare i min roll. Flexibiliteten var en förutsättning eftersom jag har arbetat heltid under utbildningen. Många sena kväller men det var det värt.”

Angelica Söderberg
Jobbar nu som marknadsansvarig, har läst Certifierad Marknadsekonom