Logo
Se filmen
Produktbild
Se alla kurser

Affärsekonomi för Tekniker

10 200,00 kr(12 750,00 kr inklusive moms.)

Köp

Vill du veta mer?

Affärsekonomi för Tekniker

En distanskurs i affärsekonomi som består av  två delområden, Ekonomisk styrning samt Årsredovisning samt Ekonomisk information, och ger en förståelse för sambandet mellan företagets ekonomiska processer och kopplingen till resultat- och balansräkningen. Den här distansutbildningen vänder sig, till tekniker och ingenjörer som behöver kunskaper i affärsekonomi. Den tar upp olika kalkylmetoder som viktiga ekonomiska styrinstrumenten och hur dessa kan användas till produkt- och investeringsprojekt. Budgetens betydelse och koppling till företagets resultat- och betalningsförmåga är en annan viktig förståelsegrund. Du kommer avslutningsvis, inom det andra delområdet, att lära dig att analysera och förstå den ekonomiska rapporteringen. Du kommer med hjälp av kursen att lära dig hur en årsredovisning är uppbyggd och hur du kan analysera den.

Kursinnehåll

Ekonomisk styrning

 • Produktkalkylering
 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Praktiska övningar

Årsredovisning och ekonomisk information

 • Extern redovisning
 • Lagstiftning
 • Balans- och resultaträkning
 • Värderingsfrågor
 • Redovisningshandlingar
 • Räkenskapsanalys
 • Praktiska övningar

Studieomfattning

Motsvarar ca 2-3 veckors heltidsstudier, kan med fördel bedrivas som deltidsstudier. Observera att du har max 6 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå alternativt kunskaper om ekonomisk verksamhet förvärvade på annat sätt rekommenderas.

Stödfunktioner

Mailsupport via din personliga handledare.

Examination

Som grund för examination ingår två obligatorisk inlämningsuppgifter som bedöms av din personliga handledare.

Media

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Internet, Interaktivt kursmaterial, faktahäfte och skriftlig dokumentation.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Adobe Flash 8-spelare. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

För fullständiga systemkrav.

Målgrupp

 • Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.
 • Ekonomer och ekonomiassistenter i företag som vill utvecklas för att ta sig an kvalificerade controlleruppgifter.
 • Ekonomer, ekonomiassistenter och handläggare i offentlig förvaltning som vill öka användandet av kalkyler och budgetar som beslutsunderlag och styrinstrument.
 • Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad ekonomisk styrning.

Betalsätt

Vi erbjuder många betalningsalternativ. Kort, faktura och delbetalning.

Vill du veta mer om kursen?

Är du osäker på om detta är rätt kurs för dig eller vill du bara veta mer?
Vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Skicka mig mer information!

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information.

Tack för ditt meddelande!

Våra kursdeltagare tycker

”En bra grundkurs i ekonomi. Den vänder sig inte bara till tekniker ute även till andra som behöver lite grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp. Jag läste den parallellt med mitt arbete och det gick bra.”

Anders Mild
Jobbar nu på energibolag, har läst Affärsekonomi för tekniker.

”Jag är chef på en produktionsavdelning i verkstadsindustrin. Affärsekonomi för tekniker gav mig större förståelse för ekonomi. Jag kan ge bättre input på ledningsmöten eftersom jag nu har koll på den ekonomiska delen.”

Linda Sundberg

Jobbar nu som produktionschef, har läst Affärsekonomi för tekniker.

xpectum AB är medlem i Almega Utbildningsföretagen, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.

Våra kursdeltagare tycker

”En bra grundkurs i ekonomi. Den vänder sig inte bara till tekniker ute även till andra som behöver lite grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp. Jag läste den parallellt med mitt arbete och det gick bra.”

Anders Mild
Jobbar nu på energibolag, har läst Affärsekonomi för tekniker.

”Jag är chef på en produktionsavdelning i verkstadsindustrin. Affärsekonomi för tekniker gav mig större förståelse för ekonomi. Jag kan ge bättre input på ledningsmöten eftersom jag nu har koll på den ekonomiska delen.”

Linda Sundberg

Jobbar nu som produktionschef, har läst Affärsekonomi för tekniker.