Kan du inte styra ett företags ekonomi är du snart hajmat!

Det här är den första inledande delen i en serie på temat ekonomistyrning där vi kommer att beskriva vad det handlar om och vilka hjälpmedel som finns.
Förståelsen för den ekonomiska styrningen är viktig för ett företags överlevnad och det är viktigt att ha en handlingsberedskap, att i förväg försöka planera verksamhetens resultat och penningflöde. Det är också av största vikt att följa upp planerna. Metoder för att planera och följa upp ekonomisk verksamhet brukar med ett gemensamt namn kallas för styrning. Med ekonomisk styrning avses metoder och rutiner som gör det möjligt att planera och följa upp lönsamheten. Det handlar dels om att försöka hålla ordning på intäkter och kostnader, men även om att hantera in- och utbetalningar. Det finns mycket att vinna på att ha grepp om utbetalningar och kostnader, att ta ut försvarbara priser på produkterna, att avgöra om köp- eller hyresalternativ ska väljas, att utveckla produktsortimentet etc. Behovet av styrning och styrningens utformning är olika i olika företag, bl.a. beroende på storlek och verksamhet. 
Ekonomisk styrning omfattar bl.a. produktkalkylering, investeringsbedömning, finansieringsfrågor, budgetering och uppföljning. För att kunna styra verksamheten i önskad ekonomisk riktning krävs information och besluts- kraft. Information kan hämtas från företagets ekonomi- system, men ofta behövs ytterligare underlag t.ex. i form av speciella utredningar. Innehållet i den ekonomiska informationen bör i möjligaste mån göras överskådligt och lättförståeligt. Beslut kan ha olika stor betydelse i ett företag. Strategiska beslut har konsekvenser för många avdelningar och betydelse långt in i framtiden. Vid strate- giska beslut diskuteras ofta företagets mål. Taktiska beslut har konsekvenser från några månader till några år framåt i tiden. 
Utifrån givna strategier eftersträvas ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Operativa beslut har betydelse endast för en mindre del av företaget och under kortare tid. Ofta måste omedelbara åtgärder vidtas på denna nivå. 
Nästa av del kommer att handla om kalkylering som bl a handlar om kostnadskontroll och prissättning.

Dela denna artikel: "Kan du inte styra ett företags ekonomi är du snart hajmat!"

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn Share on Tumblr Share on Google+